Go down
Mercurion
Admin
Posts : 348
Join date : 2017-12-29
View user profilehttp://conq.forumotion.com

Conquistadors Empty Conquistadors

on Tue Jan 02, 2018 7:52 pm
Naše konkrétní hra bude více zaměřená na micromanagement oproti předchozím hrám jako bylo Království bez Dědice nebo Poslední Noralfská Sága, kde hráči ovládali vévody nebo krále a spravovali obrovská území i osudy tisíců lidí. Zde bude každý ovládat jednoho objevitele nebo chcete-li conquistadora, který velí výpravě pár set mužů a několika málo lodí. Každá expedice bude zpravidla vypravená nějakou mocností, jejíž vláda může hodně ovlivňovat hráčovy možnosti. Například pokud bude hráč potřebovat z domoviny posily, nové zdroje apod., nemusí ho domovina vyslyšet, pokud nebude plnit její pokyny, bude kašlat na účel výpravy nebo se snad dokonce bouřit. Zároveň jsou však důležité i vztahy uvnitř výpravy, daleko od domova, v neznámém světě, je morálka velmi důležitým aspektem. Nemělo by se také zapomínat na domorodce. Možná jsou zaostalí, ale i vztahy s nimi mohou být pro hru velmi důležité.

Dalším rozdílem oproti původním hrám je komunikace. Jelikož se chceme snažit hru udržet co nejméně časově náročnou a domluvy s ostatními hráči většinou zabíjejí nejvíce volna, je jakákoliv mezihráčská komunikace přísně zakázána, dokud se postavy ve hře nepotkají. Proto portál pro hru bude speciální fórum (o něm dále), kde si každý hráč smí vytvořit účet pouze pod jménem své postavy. Zároveň by se žádný hráč neměl ani zmiňovat o tom, za koho hraje, či že vůbec hraje před kýmkoliv jiným kromě tvůrců. V případě, že se vaše postavy ve hře setkají a tvůrci to schválí, smíte si po jedno kolo psát přes fórum soukromé zprávy. Další možností komunikace, je posílat například zprávy v lahvi, vysílat posly (pokud víte kam) nebo zkoušet poslat zprávu přes domácí země.
Komunikace s tvůrci bude probíhat také řízeně. Při každém vyhodnocení bude jasně napsáno, který čas má daný tvůrce vyhrazen v následujícím kole pro hru, během kterého bude na telefonu, fóru nebo fb. Komunikaci s domorodci bude řešit Mercurion, komunikaci s domácími mocnostmi Uthred. Dotazy ke hře nebo řešení vašich výprav se můžete obracet na oba, nicméně každý hráč bude mít přiřazeného i svého primárního tvůrce.
Ačkoliv je Nový Svět vzdálený několik měsíců plavby, pro potřeby hry je komunikace s domácími mocnostmi i případné zásobování urychleno (bude specifikováno ve hře), takže se dopředu nedivte, pokud během jednoho kola stihnete například urazit jen pár desítek mil pralesem, ale zároveň i poslat zprávu na druhý konec planety.

Před hrou si každý hráč vybere jednu z výprav, za kterou chce hrát. Vybírá se z následujících mocností, tak, že nám každý hráč pošle očíslovaný seznam (čím nižší číslo, tím vyšší priorita výběru) a my mocnosti podle toho rozdělíme. Pokud se budou priority shodovat, záleží na tom, kdo napsal první. Mocnosti na výběr jsou:

-Impérium Vycházejícího Slunce (Inspirace Japonskem, specializace na vojenství) - zabráno
-Indistán (Inspirace Indií, specializace na množství) - zabráno
-Království Hispaniola (Inspirace Španělskem a Portugalskem, specializace na průzkum) -
-Byzmanská Tisíciletá Říše (Inspirace Byzancí a Osmanskou Říší, specializace na jízdu a alchymii) -zabráno
-Spojené Bretonské Ostrovy (Inspirace Britskými Ostrovy, specializace na loďstvo) - zabráno
-Creusslandské Císařství (Inspirace Pruskem a Svatou Říší Římskou, specializace na průmysl) - zabráno
-Noránská Federace (Inspirace Holandskem a Skandinávií, specializace na těžké podmínky) - zabráno
-Venétská Republika (Inspirace Kupeckými Republikami, specializace na obchod) - zabráno


Po výběru a konzultaci s hráčem dané mocnosti vytvoříme příběhové pozadí, sestavíme s hráčem výpravu, rozdělíme mapy, rozešleme informace a podobně, bude mu přiřazeno jméno postavy a poté se může zaregistrovat pod daným jménem na fórum hry, kde bude popsáno i jak fórum používat. Jelikož je setting posazen do konce 15. až půlky 16. století, respektive do dob dobývání Nového Světa, bude tomu přizpůsobena i výbava a výstroj vaší expedice. Přesto se jedná o náš vlastní svět, kde Nový Svět vůbec nemusí vypadat jako Amerika, nebo věci v domovských zemích neprobíhají podle historických reálií, takže jsou podobnosti s reálnými státy nebo postavami „čistě náhodné“.
Těsně před vyplutím obdrží každý hráč tabulku nákupu, kde sestaví podle financí a míst na lodích přesné složení své výpravy a poté nám ji odešle zpět. Tato sestava bude následně pro hru velmi důležitá, protože se již nebude příliš měnit. V Novém Světě nejspíš nebudete mít možnost verbovat nové rekruty, plodit koně, odlévat děla nebo stavět velké bitevní lodě. K tabulce každý hráč i sepíše seznam několika postav, jistých zvláštních osobností, které chce vzít s sebou. Může se jednat například o královského ornitologa, zasloužilého kapitána nebo inspirujícího kněze, výběr bude čistě na vaší fantasii (ale musí dávat nějaký smysl, brát si s sebou například draka nebo spidermana je blbost).

Pro hru je vytvořeno Fórum. Bude rozděleno do čtyř sekcí – pravidlové, hráčské, setkávací a tvůrčí. V pravidlové sekci najdete texty jako je tento, týkající se pravidel hry, používání fóra a podobně. Hráčská sekce slouží již k herním textům, například hromadným informacím, předherním reáliím a podobně. Její nejdůležitější částí jsou však sekce výprav, jelikož každý hráč bude mít jednu takovou přiřazenou, kam mu budou od tvůrců podávány soukromé informace a kde bude probíhat vyhodnocení jeho rozkazů. V setkávací sekci budou vytvářeny „chat roomy“ v případě, že se ve hře potkají dva hráči a budou spolu chtít komunikovat. Pokud se však opět jejich cesty rozejdou, „chat room“ zanikne. Tvůrčí sekce slouží pouze tvůrcům.
Na fórum se registrujte pouze pod jménem své postavy. Jak už bylo zmíněno, pro průběh hry je nutné, aby hráči vzájemně nevěděli, kdo je kdo nebo kdo vůbec hraje. Vaši registraci musí schválit Admin (Mercurion), takže buďte trpěliví, může to pár hodin trvat. Jakmile bude váš účet zprovozněn, dostanete přístup do svých patřičných sekcí. Ke komunikaci s ostatními hráči prosím nepoužívejte žádné jiné portály, pouze toto fórum. Pro komunikaci s tvůrci můžou sloužit i jiné, rychlejší prostředky.

Střety budou ve hře vyhodnocovány dvěma způsoby. Setkání s domorodci, jak již bylo psáno, bude řešit Mercurion, bitvy mezi conquistadory bude řešit Uthred, případně oba, bude-li jich vícero. Střety budou vyhodnocovány podle vašich statistik, které si ale přímo číselně vedou jen tvůrci, vy například budete jen vědět, že „máte o něco málo lepší pušky, než většina ostatních mocností“, ale nebudeme vás zatěžovat žádnými tabulkami statů. Pro střet je ale důležité využívat střelný prach (jedna ze surovin), pokud vám dojde nebo budete chtít bojovat bez něj, vaše strana se vyzbrojí pouze chladnými zbraněmi, což může proti palebné přesile přinést značnou nevýhodu, v případě boje s domorodci to může tzv. srovnat score. Obdobnou výhodu může přinést například jízda nebo dělostřelectvo, samozřejmě však i vaše invence (taktika, využití terénu…). Jelikož se ale všichni bojí o svůj život, na rozdíl od dřívějších her bude mnohem častěji docházet k útěkům nebo dezercím, než k totálním masakrům.

Důležitým mechanismem jsou také domácí země. Nebudete za ně ani zdaleka hrát přímo, spíše budou ovlivňovat ony vás, protože po vás kromě založení kolonií mohou chtít i plnění nějakých zvláštních požadavků, zejména budete-li potřebovat nové zásoby nebo lidi. Každá země má nějaké svoje statistiky, které se promítnou na morálce, schopnostech nebo bohatství vaší výpravy, stejně tak i na jejím chování.
Komunikaci s domácími zeměmi a jejich detaily bude řešit Uthred, proto případné dotazy směřujte na něj, nicméně detaily před hrou se včas dozvíte. Jak již bylo řečeno – bude docházet k časovému zkreslení v domluvách s domovskou zemí kvůli potřebám hry. Je však stále potřeba, aby případné zprávy nebo zásoby někdo doručil. Bude tedy nutné domů posílat se zprávami nebo zásobami loď, které se na cestě může stát i něco nepěkného…

Suroviny jsou pro hru stěžejními zdroji, jelikož de facto nefunguje žádná ekonomika. Kromě zásob, které si můžete nechat dovézt (střelný prach, koně, nástroje, železo, jídlo nebo alkohol), budete samozřejmě moci získávat i suroviny z kolonie. Jaké to budou a jak je získávat, už je čistě na průběhu hry, vězte však, že bez patřičných technologií a manufaktur nebudete schopni v polních podmínkách jen tak pálit rum nebo vyrábět střelný prach z pomočené slámy. Stejně tak nebudete znát místní plodiny a zvěř, tudíž je pouze na stylu „pokus-omyl“, jak najít nejedovatou potravu z místních zdrojů.
V sekci „suroviny“ na fóru poté budou vysvětleny jednotlivé suroviny detailně, včetně nějakých případných základních výrob, abyste tušili, kolik čeho na co potřebujete.

Pro objevitelskou hru jsou důležité mapy. Poznáte je, až je uvidíte. Budou se vám postupně odkrývat podle vašich průzkumů. Nebudou dělena na jednotlivá území (to si můžete jakožto nárokující půdu rozdělit sami) ani nebudou mít žádná jména. Na ty si buď musíte přijít, nebo si vymyslet jména vlastní. Ostatně je to vaše země, takže si jí můžete říkat, jak uznáte za vhodné. Mapy budou ve velkém rozlišení a tudíž nutně pod odkazem na jinou stránku, odkud je budete moci stáhnout, popřípadě budou chodit mailem.

Nejdůležitějším herním pravidlem jsou však rozkazy. Psát je budete na fórum do své skupiny, vždy pro to včas získáte patřičný „topic“. Rozkazy se snažte psát co nejstručněji a nejpřehledněji (!), zároveň však s přihlédnutím k vaší postavě. Do rozkazů jasně napište, kolik jakých lidí kam posíláte, co mají přesně za úkol. Pokud však danému „projektu“ nevelíte vy osobně, napište také, kdo výpravě velí (může to být jedna z osobností, co si vezete s sebou, může to být i jen neurčitý kapitán Pedro). Pouze pokud velíte výpravě sami, rozepište se na všechna „co by kdyby“, pokud chcete. Jinak záleží na tom, jak si s tím poradí určený velitel. V případě nejasností nebo nějakých rozhodujících změn týkajících se přímo vaší postavy, obdržíte během našeho vyhodnocování sms, kde se ve stručnosti napíše, co se děje a do několika hodin se očekává vaše odpověď. Pokud nepřijde, zařídíme se sami, jak si myslíme, že by se vaše postava zachovala. Tyto doplňující dotazy budou přicházet zpravidla den po vašem deadlineu.
Máte-li chuť rozepsat se o nějakých herních textech (projevy apod.), pište je odděleně od faktických rozkazů (například je vyznačte kurzívou), aby to pro nás bylo přehlednější. Rozhodně však jakoukoliv iniciativu z vaší strany vítáme!
Jako příklad relativně přehledných rozkazů budou přiloženy rozkazy z původní hry Království bez Dědice nejmenovaného hráče, který ztvárnil postavu barduckého chána Chartunčuka.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum