Go down
Uthred
Posts : 188
Join date : 2017-12-29
Age : 25
View user profilehttps://www.youtube.com/watch?v=3oEWA7UglB4

Epilog Europije Empty Epilog Europije

on Sat May 12, 2018 12:30 pm
V Europiji zavládlo nadšení pro Nový svět a mnoho dobrodruhů se vydávalo na západ hledat své štěstí. Nejvíce na tomto získávaly Bretonské Ostrovy a Venétská republika. Ti vybudovali v Novém světě obchodní základnu, která vítala každého, kdo se chtěl v Novém světě nějak prosadit. Hispaniolští také měli dost vlivu, ale spíše jen na svém ostrově, kde dolovali své zlato a posílali ho zpět do království. Do Commonwealthu zase jezdili lidé, kteří věřili, že víra může být čistší a že v Europiji je zkorumpovaná církevními elitami.

Epilog Europije Fleets10

Tyto pocity se rychle šířili po Europiji a brzy začali nepokoje i tam. Nejvíce se tak dělo v Creusslandu a v Bretonii, protože ty měly největší styky s Commonwealthem a jeho novým pohledem na víru. Po několika letech nakonec došlo ve Spojených Bretonských Ostrovech k reformaci a královna Lizabetha se prohlásila hlavou nové Bretonské církve. V Creusslandu mezitím Kaiser přistoupil k tvrdému trestání disentu a potlačil veškeré snahy o novou církev. Podhoubí však už bylo zakořeněno. Europije žila několik desítek let v relativním míru. Bretonie sice válčila na východě a Hispaniola se vypořádávala s Obchodním cechem, ale na kontinentě převládl mír.

Epilog Europije Reform10

Pak se rozpadla Byzmánská Tisíciletá říše. Nikdo to nečekal, ale od nepovedené Byzmánské výpravy do Nového světa v říši rostlo stále více napětí mezi menšinami. Nakonec začalo veliké povstání Persínů, které otřáslo Byzmánským dvorem a poslední ranou bylo odloučení Ellaďanů z říše. Turíni neměli dost sil, aby postupující Persíny zastavili a jen tak tak si udrželi své vlastní území. Ihned na to reagoval Creussland, který využil situace a zaútočil do Moldurska a Krakolska. Ačkoliv tam čekalo Creussland velké vítězství, přidané území bylo pro něj příliš a zase se začal rodit odpor vůči církvi a Kaiserovi. První vyhlásila nezávislost Bóhie a poté Pomerand a Bravie. Nakonec z Creusslandu zůstala pouze Teutenézie a Kaiser se odebral do ústraní. Mezítím si Venéťané přivlastnili ostrovy Kurfo, Kriti a Roud, které se staly důležitými obchodními stanicemi ve Středozemním moři.

Epilog Europije Creuss11

Nenadálého vakuu využila Hispaniola, která se navrátila do Progundska, zatímco Bretonci zabrali Luxersko a Flandie se sama přidala k Noránské federaci ze strachu okupace jiným národem. Další staletí probíhala ve znamení menších válek a potyček ale nedocházelo k žádnému velkému štěpení Europije. Noránci po vzoru svého hrdiny Adriaana objevovali zmrzlý jižní kontinent, kde zakládali rybářské osady.

Epilog Europije Viking12

Bretonci a Venéťané bohatli z obchodu a upevňovali si svou moc nad koloniemi a Hispaniola dál vesele těžila zlato a žila v přepychu.

Epilog Europije No_gol10

Až když se vyčerpaly zlaté doly Hispanioly, tak začalo království znova zažívat krušné časy. Příliš dlouho se spoléhali na zlato z Nového světa a bez něj neměli šanci své impérium udržet. Jako první zvolila cestu k nezávislosti samotná Nueva Leonia, která nyní žila v chudobě. Poté Hispaniola začala ztrácet kontrolu i nad západním Alkebulanem a nakonec ji tam zůstalo jen několik málo osad a měst. Progundsko se pokusilo využít oslabení Hispanioly, ale jejich revolta byla tvrdě potlačena. I Bretonie začala mít problémy s koloniemi, ale král Francis VI. vyřešil situaci založením dominií. Král zůstal i nadále hlavou státu, ale kolonie si tím získaly velkou míru autonomie. Commonwealth se nakonec tak dobře spřátelil se sousedními Munury, že je přijal do svého společenství, i když otázky víry byly velice ošemetné téma.

Epilog Europije Cowboy10

Na severu Alkebulanu Venéťané stále drželi dost vlivu, ale spíše nechali místní, aby si vládli sami, pokud si budou vše kupovat od nich a vše jim i prodávat. V Novém světě to bylo podobně, a hlavně protože jen málo Venéťanů si z Nového světa udělali permanentní domov, tudíž se tam nevytvořila žádná specifická identita. Později však slavili největší úspěchy Noránci, jelikož s příchodem spalovacího motoru začala být velice důležitá ropa. A té bylo nejvíce na jižním zamrzlém kontinentě, který skoro celý patřil federaci. Mnoho míst se tam jmenovalo po objeviteli Adriaanovi, který se na kontinent jako první vydal, a tak se ropě začalo říkat Adrin. Noránská federace svým bohatstvím začala nabírat na důležitosti a byla jedním z hlavních strůjců Europijské Unie.

Epilog Europije Oil_in10

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum